ଆମ ବିଷୟରେ

ଗୁଣବତ୍ତା ପ୍ରଥମ, ପ୍ରତିଷ୍ଠା ପ୍ରଥମ!

IMG_9003 (3)

ଆମେ କିଏ?

ନିଙ୍ଗବୋ ହଙ୍ଗୟୁନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ କୋ। ।
ଦଶ ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ବିକାଶ ଏବଂ ନବସୃଜନ ପରେ, ହଙ୍ଗୟୁନ୍ ପ୍ୟାକେଜିଂ ସାମଗ୍ରୀ ଶିଳ୍ପରେ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସୁନାମ ଅର୍ଜନ କରିଛି, ଅନେକ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ୱୀକୃତିପ୍ରାପ୍ତ, ଏବଂ ଏହାର ନିଜର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସୁବିଧା ଏବଂ ଉତ୍ପାଦ ବ characteristics ଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଅଛି |

ଆମେ କଣ କରୁ?

ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଉତ୍ପାଦଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଟ୍ରିଗର ସ୍ପ୍ରେର୍, ଲୋସନ ପମ୍ପ, କୁହୁଡି ସ୍ପ୍ରେର୍, ଅତର ପରମାଣୁକାରୀ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ ପ୍ୟାକେଜ୍ (ଯେପରିକି କ୍ରିମ୍ ଜାର୍, ପାଉଡର ସ୍ପ୍ରେ ବୋତଲ, ଏୟାରଲେସ୍ ବୋତଲ ଇତ୍ୟାଦି) |

ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକ ଦ daily ନନ୍ଦିନ ଆବଶ୍ୟକତା, ପ୍ରସାଧନ ସାମଗ୍ରୀ, ଚିକିତ୍ସା ଚିକିତ୍ସା ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁଳ ଭାବରେ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ, ଏବଂ ଆମେ ସ beauty ନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବହୁ ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଖ୍ୟାତିସମ୍ପନ୍ନ ଉଦ୍ୟୋଗ ସହିତ ସହଯୋଗର ଏକ ସିରିଜ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛୁ |

ଆମକୁ କାହିଁକି ବାଛନ୍ତୁ?

1. ଉଚ୍ଚ ଗ୍ରାହକ ସନ୍ତୋଷ |

ଆମର କମ୍ପାନୀ ହେଉଛି ଏକ ସ୍ୱ-ରପ୍ତାନି ଉଦ୍ୟୋଗ ଯେଉଁଥିରେ ଆମର ଉତ୍ପାଦଗୁଡିକର 90% ୟୁରୋପ, ଆମେରିକା, ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବ, ଦକ୍ଷିଣ ପୂର୍ବ ଏସିଆ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦେଶକୁ ରପ୍ତାନି ହୋଇଛି |ଆମର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ସେବା ପାଇଁ ଗ୍ରାହକମାନେ HongYun କୁ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି |

2. ଭଲ ତାଲିମପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ଅଭିଜ୍ଞ ଦଳ |

ଗ୍ରାହକମାନଙ୍କୁ ଉଚ୍ଚମାନର ଉତ୍ପାଦ ଏବଂ ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସେବା ଯୋଗାଇବା ପାଇଁ ଆମର ଏକ ବୃତ୍ତିଗତ ବ foreign ଦେଶିକ ବାଣିଜ୍ୟ ଦଳ ସହିତ ଏକ ଉପଯୁକ୍ତ ଗୁଣାତ୍ମକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପରିଚାଳନା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି |

3. ସର୍ବଦା ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଗୋପନୀୟତା ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ |

ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସୂଚନା ଯେପରିକି ତୁମର କ୍ଷେତ୍ର କିମ୍ବା ବ intellectual ଦ୍ଧିକ ମୂଲ୍ୟ ଯେପରିକି ଡିଜାଇନ୍ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଆମେ ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଦେଇପାରିବା ଯେ ଏଗୁଡିକ ଲିକ୍ ହେବ ନାହିଁ |ସୂଚନା ଲିକ୍ ହେତୁ ଅନାବଶ୍ୟକ ଅସୁବିଧା ଏବଂ ବିକ୍ରୟ ବୋମାକୁ ଏଡାଇବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ଗୋପନୀୟତା ଆମ ଦ୍ ed ାରା ଜଗି ରହିଛି |

ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁ ଯେ ନିକଟ ଭବିଷ୍ୟତରେ, NingBo HongYun Packaging Co.Ltd, ତୁମର ସବୁଠାରୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସାଥୀ ହେବ !!!